Language Switch

產品與服務在線訂購

在線訂購

產品大類* : 
 
產品小類* : 
 
產品型號 : 
 
採購所在地 : 
 
採購性質 :  公司 個人
 
採購時間 : 
 
公司 : 
 
地址 : 
 
姓名 : 
 
郵箱 : 
 
電話 : 
 
建議 : 
 
附件 : 
 

濰柴7*24 小時爲您服務

400-618-3066

研發

20000 + 
全球技術研發人員

5+10 
五國十地研發機構

發動機(fā dòng jī)

  • 5,000,000臺
  • 22kW-10000kW
  • 2億千瓦
  • 全領域應用 

發動機(fā dòng jī)市場保有量

生產發動機(fā dòng jī)功率範圍

年生產柴油機能力

卡車、客車(kè chē)、工程機械、船舶、發電、農用